02 718 6254-5

ตารางสอบ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สอบกลางภาค

29 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557

สอบปลายภาค

3 มีนาคม 2557 - 11 มีนาคม 2557

 

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com