02 718 6254-5

กิจกรรมข่าวสาร

Back

ชนะเลิศการประกวดอาหารไทย "Modern Thai Cuisine"

นักเรียนดีเด่น - Thursday, May 12, 2016

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป ปิยคำเพิ่ม /นายธนาวันต์ ปิยคำ/นางสาวณัฐกานต์ แจ่มจันทร์ และ.นายพงศธร บุญเลิศ
ชนะเลิศการประกวดอาหารไทย "Modern Thai Cuisine" โครงการสวนดุสิต "ครัวของแผ่นดิน" และได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559นี้

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com