02 718 6254-5

กิจกรรมข่าวสาร

Back

ผู้ชนะเลิศการประกวดอาหาร Modern Thai Cuisine เข้ารับรางวัลพระราชทาน

นักเรียนดีเด่น - Wednesday, June 15, 2016

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิรุณ เจริญ,นายพงศธร บุญเลิศ,นายธนาธิป คำเพิ่ม,นางสาวณัฐการต์ แจ่มจันทร์ และนายธนาวรรณ คำเพิ่ม เข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ ผู้ชนะเลิศการประกวด อาหารไทยโมเดิร์น
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com