02 718 6254-5

กิจกรรมข่าวสาร

Back

บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต

ปฏิทินการศึกษา - Tuesday, April 5, 2016

บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

 

 

 

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com