02 718 6254-5

กิจกรรมข่าวสาร

Back

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ที่จบการศึกษาปีการศึกษา2559

ปฏิทินการศึกษา - Thursday, March 24, 2016

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี วันที่24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมไดนาสตี้

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com