02 718 6254-5

กิจกรรมข่าวสาร

Back

ประกาศวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2/2558

ทั่วไป - Saturday, April 4, 2015

ประกาศวันสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี รอบที่ 2/2558

กำหนดการวันสอบ

  วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

  08.00-08.45 น. ลงทะเบียน สอบระดับ ปวช.

  09.00-12.00 น.สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

  12.00-12.45 น.ลงทะเบียนสอบรับชั้น ปวส.

  13.00-16.00 น. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

  17.00 น.ประกาศผลสอบทั้งระดับชั้น ปวช.ปวส.

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

  09.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่1

  13.00 -16.00 น. ลงทะเบียน มอบตัวนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.ปีที่1

ติดต่อสอบถาม 02-7186254,082-4562698 ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com