02 718 6254-5
เขียนคำถาม

FAQs • ปีการศึกษา2559เปิดการศึกษาเดือนไหนคับ

  ตอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเปิดรับสมัครระดับดับปวช.และระดับปวส..ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดการสมัครแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้นะคะ ช่วง 1 รับสมัครตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ต.ค. พ.ศ.2558 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% คงเหลือ 40,500 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด)ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา ช่วง 2 รับสมัครตั้งแต่เดือน พ.ย.- ก.พ. พ.ศ. 2559 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 5% คงเหลือ 42,750 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด)ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา ช่วง 3 รับสมัครตั้งแต่เดือน มี.ค.- มิ.ย. พ.ศ. 2559 ราคาปกติ 45,000 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด) ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ค่ะ สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.wandeecollege.com/Application/ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7186254-55 ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 • ถ้าปริ้นใบสมัครมาเเล้วต้องนำเอกสารใดบ้าง

  ตอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเปิดรับสมัครระดับดับปวช.และระดับปวส..ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดการสมัครแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้นะคะ ช่วง 1 รับสมัครตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ต.ค. พ.ศ.2558 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% คงเหลือ 40,500 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด)ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา ช่วง 2 รับสมัครตั้งแต่เดือน พ.ย.- ก.พ. พ.ศ. 2559 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 5% คงเหลือ 42,750 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด)ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา ช่วง 3 รับสมัครตั้งแต่เดือน มี.ค.- มิ.ย. พ.ศ. 2559 ราคาปกติ 45,000 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด) ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ค่ะ สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.wandeecollege.com/Application/ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7186254-55 ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 • ต้องใช้คะแนนO-NET , GAT , PAT ในการสอบเข้าไหมคะ

  ตอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเปิดรับสมัครระดับดับปวช.และระดับปวส..ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดการสมัครแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้นะคะ ช่วง 1 รับสมัครตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ต.ค. พ.ศ.2558 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% คงเหลือ 40,500 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด)ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา ช่วง 2 รับสมัครตั้งแต่เดือน พ.ย.- ก.พ. พ.ศ. 2559 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 5% คงเหลือ 42,750 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด)ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา ช่วง 3 รับสมัครตั้งแต่เดือน มี.ค.- มิ.ย. พ.ศ. 2559 ราคาปกติ 45,000 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด) ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ค่ะ ไม่ต้องใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.wandeecollege.com หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7186254-55 ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 • ค่าเทอมในระดับ ปวส. เท่าใรค่ะ

  ตอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเปิดรับสมัครระดับดับปวช.และระดับปวส..ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดการสมัครแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้นะคะ ช่วง 1 รับสมัครตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ต.ค. พ.ศ.2558 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% คงเหลือ 40,500 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด)ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา ช่วง 2 รับสมัครตั้งแต่เดือน พ.ย.- ก.พ. พ.ศ. 2559 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 5% คงเหลือ 42,750 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด)ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา ช่วง 3 รับสมัครตั้งแต่เดือน มี.ค.- มิ.ย. พ.ศ. 2559 ราคาปกติ 45,000 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด) ไม่รวมค่ารายงานในแต่ละรายวิชา การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ค่ะ สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.wandeecollege.com หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7186254-55 ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 • คืออยากส่งน้องชายเรียนวิทยาลัยครัววันดีอ่ะค่ะ เลยอยากทราบว่า ทางวิทยาลัย มีเปิดให้กู้ กยศ. ในระดับ ปวช. ไหมค่ะ คือตอนนี้น้องเรียน ม. 3 แล้วค่ะ ทางวิทยาลัยเปิดรับสมัครวันไหนค่ะ แล้วต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างค่ะ

  ตอบ : เรื่องกยศ.ทางวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการให้ครับ แต่ผู้อนุมัติขึ้นอยู่กับทางกยศ.ครับ ปีการศึกษา 2559 http://www.wandeecollege.com/Application/ เปิดรับสมัคร 10-16 ต.ค.2558 สอบวันที่ ประมาณ 19 ต.ค.58 คะ


 • อยากรู้ว่าแนวในการสอบคัดเลือกเป็นยังไงค่ะ

  ตอบ : ข้อเขียน 2 ข้อเกี่ยวกับสูตรอาหาร ข้อช้อต 50 ข้อเป็นความรู้ทั่วไป


 • อยากทราบว่านักศึกษาที่เป็นอิสลามมีไม่ครับ เเล้วทางวิทยาลัยต้องการเอาคะเเนนอะไรบ้างครับที่จะเข้าวิทยาลัย สอบเข้าวิชาอะไรบ้างครับ เรียนจบเเล้วมีงานทำเลยไม่ครับ ขอบคุนครับ

  ตอบ : มีครับเราจะจัดวัตถุดิบให้ตรงกับทางหลักศาสนาคะ สอบข้อเขียน 2 ข้อ ข้อช้อย 50 ข้อคะ ส่วนจบแล้วเราจะมีสถานประกอบการมารับสมัคร แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนนักศึกษาว่าสามารถตอบคำถามได้ตรงตามความต้องารหรือไม่คะ http://www.wandeecollege.com/Application/ เปิดรับสมัคร 10-16 ต.ค.2558 สอบวันที่ ประมาณ 19 ต.ค.58 คะ


 • การจองสิทธิ์สำหรับการสมัครเรียนของปี 2559 สามารจองสิทธิ์หรือสมัครไว้ได้เลยหรือไม่คับ ถ้าสมัครสมัครได้ยังไงคับ ขอบคุณคับ

  ตอบ : http://www.wandeecollege.com/Application/ เปิดรับสมัคร 10-16 ต.ค.2558 สอบวันที่ ประมาณ 19 ต.ค.58 คะ


 • อยู่หอในทาง วิทยาลัยจะจับคู่ให้หรือต้องหาคู่เองคับ

  ตอบ : ทางมีคู่ก็สามารถอยู่ด้วยกันเลยครับ หรือจะให้ทางวิทยาลัยจับคู่ให้ก็ได้ครับ


 • เปิดรับสมัครของปี 2559 เมื่อไรคับก่อนจะสมัครต้องจองสิทธิ์ไว้ก่อนหรือป่าวคับ หรือรอเเค่ใหถึงช่วงสมคัรเเร้วก็สมัครได้เลยหรือป่าว ขอบคุณคับ

  ตอบ : http://www.wandeecollege.com/Application/ เปิดรับสมัคร 10-16 ต.ค.2558 สอบวันที่ ประมาณ 19 ต.ค.58 คะ


    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com