02 718 6254-5
เขียนคำถาม

FAQs • หลักสูตรระยะสั้น เปิดเมื่อรัยค่ะ แล้ว หลักสูตรละ เท่าไรค่ะ

  ตอบ : หลักสูตรระยะสั้น สามารถเรียนได้ตลอดเวลา สอบถามรายละเอียด 02-2799844 ครับ


 • หลักสูตรระยะสั้น เปิดเมื่อรัยค่ะ แล้ว หลักสูตรละ เท่าไรค่ะ

  ตอบ : ในส่วนนี้ สามารถติดต่อสอบทางส่วนของโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี http://www.wandeethaicooking.com/ หรือสอบถาม 02-2799844 ครับ ส่วนของวิทยนาลัยเทคโนโลยีครัววันดี จะเป็การรเียนระดับชั้น ปวช.ปวส.ครับ


 • กู้กยศ. ปวช. ได้ประมาณเท่าไหร่ ? ก่อนกู้ยืมทางโรงเรียนมีเงื่อนไขพิเศษ อะไรหรือเปล่าค่ะ เช่น คุณสมบัติของผู้กู้ยืม ขอบคุณค่ะ

  ตอบ : ปวช.จะกู้ได้ประมาณ 4000-8000 ต่อเทอม ซึ่งจะขึ้นอยู่ทาง กยศ.จะอนุมัติวงเงินมาให้ทางวิทยาลัยเท่าไหร่ครับ ส่วนเงื่อนไขเป็ฯไปตามทาง กยศ.กำหนด คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง (2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา (3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว 3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ 3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา 3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว หรือามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.studentloan.or.th/index.php ครับผม


 • อยากจะทราบว่าค่าเทอมเท่าไรคะ แล้วข้อสอบอะคะเป็นแบบไหน

  ตอบ : ค่าเทอม ปวช.40,000 บาท ปวส.45,000 บาท ครับ ส่วนข้อสอบ จะเป็น ปรนัย 50 ข้อ อัตนัย 2 ข้อเกี่ยวกับอาหาร คาวและหวานครับ รับสมัครถึง 31 มีค 58 ครับ ติดต่อสอบถาม 02-7186254 ครับ


 • กุ้กยศ ปวส ได้เท่าไรคะ

  ตอบ : กยศ.ของ ปวส.ได้ประมาณเทอมละ 8,000 บาท แต่จะได้ค่าครองชีพเดือนละ 2200 บาทครับ


 • อยากทราบรายละเอียดของการสอบค่ะ ขอแบบละเอียดเลยนะค่ะ 1.สอบวิชาอะไรบ้าง 2.รวมกันทั้งหมดกี่ข้อ 3.แต่ละวิชาจำแนกออกเป็นวิชาละกี่ข้อ4.ระยะเวลาการทำข้อสอบกี่ชั่วโมงรบกวนด้วยนะค่ะ

  ตอบ : 1.สอบวิชาพื้นฐาน ทั้งหมดเช่นวิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม ภาษาไทย 2.เป็นต้น ทั้งหมด 50 ข้อ ข้อเขียน 2 ข้อ เกี่ยวกับสูตรอาหาร คาวหวาน 3.วิชาละ3-5 ข้อ 4.สอบ 2 ชั่วโมง ขอบคุณครับ


 • ไม่เคยเรียนด้านอาหารมาก่อนเลย จะใช้วุฒิม.6สมัครปวส แล้วจะเรียนทันเพื่อนๆมั้ยคะ (บางคนเรียนปวชด้านอาหารมาก่อน) กลัวไม่ทันอะค่ะเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้เลย แต่อยากเรียนมากๆ

  ตอบ : ในส่วนของนักศึกษาที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมา สามารถเรียนต่อ ปวส. ที่นี่ได้ค่ะ แต่อาจจะมีการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานเพิ่มเติมนะคะ เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้นะคะ สอบถามเพิ่มเติม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 027186254 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ


 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์กันในวันที่ 4 เมษายน ถ้าเราผ่านทั้ง 2 อย่าง เราต้องยืนยันสิทธิ์ที่จะเป็นนักศึกษาภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะ

  ตอบ : ในวันที่ 4 เม.ย. สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านทั้งข้อเขียนและข้อสัมภาษณ์แล้ว สามารถยืนยันสิทธิ์ด้วยการมอบตัวกับทางวิทยาลัยได้เลยค่ะ (กรณีที่ยังส่งเอกสารหลักฐานการสมัครยังไม่ครบรบกวนถือมาให้ครบในวันสอบด้วยนะคะ)


 • อยากทราบ ตารางปฎิทินค้ะ มีสอบวันไหน รุ้ผลวันไหน จ่ายค่าจองสิทธิถึงงันไหน รบกวนด้วยค้ะ

  ตอบ : จองสิทธิ์และชำระค่าจองได้ถึง 31 มีนาคม ค่ะ ส่วนเรื่องสอบเราจะสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์กันในวันที่ 4 เมษายน รู้ผลในวันที่สอบเลยค่ะ (ข้อสอบเป็นลักษณะพื้นฐานด้านอาหาร และความรู้ทั่วไป) หากสอบผ่านแล้วสามารถมอบตัวได้เลยค่ะ


 • อยากทราบว่า สมัครออนไลนไปแล้วค่ะ หลักฐานการสมัครและสลิปโอนเงิน นี่ต้องแฟลกซ์ไปหรือว่าส่งไปรศณีค่ะ และต้องสอบวิชาอะไรบ้างค้ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบ : ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองมาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เลขที่ 8 ซอย รามคำแหง 25 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วิชาที่จะสอบมีข้อเขียน เป็นวิชาความรู้ทั่วไป และพื้นฐานด้านอาหาร พร้อมสอบสัมภาษณ์รู้ผลภายในวันสอบเลยค่ะ


    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
©2017 WANDEE CULINARY TECHNOLOGICAL COLLEGE. All rights reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เลขที่ 8 ซอยรามคําแหง 23 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
T. 02 718 6254-5
F. 02 718 6262
wandeecollege@gmail.com